תמונות

יחגגו גם בגמר? שחקני מטה אשר (צילום: דוד סילברמן, איגוד הכדורעף)