תמונות

דירה שכורה, חדר עבודה, שרון ברקת צילום: שרון ברקת