תמונות

ירון הוכנבוים באימון הפועל ר&"ג (ליאור טימור)