תמונות

מתלבט בין עזרא לבניון. רוני לוי (יוסי שקל)