תמונות

ראוזי עם התואר אותו עדיין לא הפסידה (getty)