תמונות

אולי בשנה הבאה, טבס ובאלוטלי (gettyimages)