תמונות

ריברי ורובן. בגרמניה היו מעדיפים שההולנדי יהיה פצוע והצרפתי כשיר (