תמונות

לימונד: &"מאמין שאם אני אשחק טוב בימי ראשון אז בסופו של דבר זה יתו