תמונות

חמזה בארי פתח בהרכב נתניה לאחר הדיבורים על טרייד שיעביר אותו לק"ש