תמונות

הגיע כאנדרדוג מובהק. ואוורינקה (GETTYIMAGES)