תמונות

עוד זווית לתגרה בירידה להפסקה. גם ואלדס, ראמוס ומיליטו מעורבים (רו