תמונות

ליאור באייר בצעירותו צילום: תומר ושחר צלמים