תמונות

עזרה לסגור עניין מהקו. קולודני (עודד קרני, מנהלת הליגה)