תמונות

בניון. "יגיע חד, בניגוד לעונה שעברה" (יוסי שקל)