תמונות

דלה ימפולסקי. "טוב לי עם ראובן" (מור שאולי)