תמונות

שתי עקיצות כבר בפתיחה, וזה היה הסוף (אלן שיבר)