תמונות

ייני ואושינאווה. מי יצא עם ידו על העליונה?