תמונות

פתק שהוריו של ערן גליל השאירו לו צילום: מתוך facebook