תמונות

ראדה פריצה צפה מהיציע בקבוצתו עולה לשמינית הגמר (אלן שיבר)