תמונות

דגנית ציפדון לפני ואחרי צילום: תומר ושחר צלמים