תמונות

כריות, מעצב פנים ירון שמואלי. הרמוניה צבעונית צילום: ירון שמואלי