תמונות

אשקלון? איינוגבה לא הולך לשום מקום (אלן שיבר)