תמונות

עדיין לא יציב, אבל עושה רושם טוב. קיארטנסון (אלן שיבר)