תמונות

איך הוא לא בין המועמדים? בופון (GETTYIMAGES)