תמונות

בנימין דנישמן, עטיפת סינגל צילום: לין ממרן