תמונות

אמברוסיני, גם הוא ראה להרנאנס את הגב (gettyimages)