תמונות

שניהם מאותו הכפר. טוב, עיר קטנה (gettyimages)