תמונות

שאנדור. הפועל הגישה הצעה על שחקן מגוחך, לא כמו ההונגרי של בית&"ר