תמונות

שוב פיפ"א בכותרות. בלאטר לצד בקנבאואר (Getty)