תמונות

טופוזאקוב וטלקייסקי. הקהל האדום אהב אותם (יופ ציוני)