תמונות

חזר להתקפה וכבש, גולן (אלן שיבר) צפו בתקציר