תמונות

עוד קרב נהדר מול פדרר. דיוקוביץ' (gettyimages)