תמונות

הוביל את ההורנטס לניצחון. טייריק אוואנס (gettyimages)