תמונות

גם לנאאל חוטבא יש מספיק עבודה עכשיו בהפועל (מור שאולי)