תמונות

עובדת זרה - חשודה בהתעללות בקשישה צילום: יוסי זילברמן