תמונות

דבאלישווילי.רק הצלה מדהימה של בופון מנעה ממנו שער יתרון מפתיע (קוב