תמונות

שלמה בן גל ,זוהר עובד ואורי שפר (שי לוי (כתב))