תמונות

דופרי וקיצ'ן, באו עם ציפיות (דור קדמי, אתר הפועל ירושלים)