תמונות

תרגיל חטיבה 188 יוני נתניהו, רפול ואיתמר צ'ציק צילום: באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון