תמונות

הרגע בגינו תעמוד מכבי הערב לדין (משה חרמון)