תמונות

מולר וקרוס, צעירים חסרי מנוח (gettyimages)