תמונות

אבי זיסר כנרת צילום: גלובס, דניאל נחמיה, חדושת 2