תמונות

צוערים משליכים כובעים בסיום קורס חובלים לשימוש פזם בלבד צילום: מיכאל שבדרון