תמונות

שמו של בשארה לא הופיעה בבקשה שהוגשה על יד סכנין