תמונות

מחלקה ראשונה ינואר 05 - הריסה-מסריק 15-אלון קסטיאל איל הנדלר הדסה