תמונות

פיני קורא לזה אחרת, אנחנו נקרא לזה אומץ. רייס (GETTYIMAGES)