תמונות

פרדי דוד. יקבל חיזוק בהתקפה מגולן (שי לוי)