תמונות

התלקחות שדה מוקשים בדרום צילום: יאיר וקנין