תמונות

ניתן למצוא היום גם מועמדים שלא לחוצים מהבחירות. למה? בגלל שהם היחי