תמונות

טוטו תמוז מתחבר מהקור במהלך המשחק ועושה פרצופים למצלמה (שי לוי)